Ruud de Jong - Producent en schrijver van Musical Rolf